• Novinky

     • Venujte 2 % z vaších daní

     •  

       

       

          Milí rodičia a priatelia centra voľného času ELBA, aj tento rok môžete rozhodnúť o darovaní 2 % zaplatenej dane zo svojich príjmov.

          Podpora vzdelávania, výchovy a rozvoj telesnej kultúry našich detí a žiakov sa realizuje aj prostredníctvom nášho Školského klubu - ELBA, ktorý bol zriadený za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb v športovej a telovýchovnej oblasti našich žiakov a členov. Klub sa snaží touto cestou prispieť ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov. Obraciame sa na Vás, našich priateľov a priaznivcov škôl a školských zariadení s požiadavkou o poukázanie Vášho finančného príspevku na účet Školského klubu ELBA. Vaše presne identifikované finančné čiastky budú výlučne použité na úhradu školských, športových a voľnočasových aktivít našich žiakov. 

          Darovaním 2 % zaplatenej dane z príjmov rozhodnete o hodnotnejšom a kvalitnejšom živote žiakov našich škôl a o tom, že podiel z Vašej zaplatenej dane bude využitý adresne, transparentne, efektívne a zmysluplne.       Obraciame sa na Vás ešte raz s prosbou o podporu vytvárania lepších, nadštandardných výchovno-vzdelávacích podmienok. 

  • Kontakty

   • Súkromné centrum voľného času ELBA
   • frantisek.tramita@elbaci.sk, scvcelba@gmail.com, rudolf.dupkala@gmail.com
   • mob.: +421 905 562 737, +421908 986 733
   • Súkromné centrum voľného času ELBA Smetanova 2 080 05 Prešov Slovakia
   • IČO: 42232244
   • DIČ: 2023331101
   • Číslo účtu: SK47 1100 0000 0029 2086 4046
   • PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA. DBA.
  • Prihlásenie