• Novinky

    • ELBAcamp 2018
     • ELBAcamp 2018

     • Preži letné prázdniny u nás

      Pozývame ťa na prímestský letný tábor s dennou dochádzkou

      1. turnus   2.7 . – 6.7.

      2. turnus   9.7. – 13.7.

      3. turnus   6.8. – 10.8.

      4. turnus 13.8. – 17.8

      Prihláška

      Uzavierka prihlášok do 20. júna 2018 alebo do naplnenia kapacity.

      Súčasťou prihlášky je "Vyhlásenie o bezinfekčnosti" a "Informovaný súhlas", ktorý sa odovzdáva pri nástupe na týždenný pobyt.

      Cena 55€ (strava 3x denne a pitný režim v cene).

      Úhrada: najneskôr 1. deň nástupu na týždenný letný pobyt.

      Harmonogram dňa:

      7.30 – 8.30 schádzanie

      8.30 – 9.00 desiata

      9.00 – 11.30 činnosť

      11.30 – 12.30 obed

      12.30 – 14.30 činnosť

      14.30 – 15.00 olovrant

      15.00 – 16.00 odchádzanie domov

      Ponúkame pestrý program, množstvo súťaží, výlety do okolia, tvorivé a športové aktivity.

      Nezabudní na dobrú náladu.

       

    • MINI Olympijské hry ELBA 2018
     • MINI Olympijské hry ELBA 2018

     •          MINI Olympijské hry ELBA 2018,      

         Súkromné športové gymnázium ELBA a Súkromné centrum voľného času ELBA pripravuje v roku konania zimných olympijských hier už štvrtý ročník tradičného podujatia na podporu a rozvoj športu,

      ktoré sa uskutoční v piatok 8. 6. 2018 a je určené pre žiakov 5. a 6.ročníka základných škôl a rovesníkov z 8-ročných gymnázií.    

          Cieľom podujatia je zapojiť deti do rôznych pohybových aktivít aj bez nutnosti byť organizovaný v športovom klube a prostredníctvom nich prilákať na športoviská tiež rodičov a ostatnú verejnosť. Predošlé ročníky podujatia zaznamenali veľmi dobré ohlasy zo strany zúčastnených škôl, preto veríme, že Vaša škola aj v tomto roku využije našu ponuku.

     • Výstava starožitností

     • Na počesť kolegu - dlhoročného organizátora tejto výstavy Ing. Juraja Besseneyiho

      pripravujeme tradičnú aktivitu pod názvom

      Výstava starožitností a raritných predmetov 2018.

      Výstava bude inštalovaná v učebni sexty v pavilóne B – prízemie S ŠG ELBA a prístupná

      bude v termíne od 28. 5. - 15. 6. 2018 denne od 9.oo do 14.oo hod..

      Najlepšie exponáty budú ohodnotené odbornou porotou a získajú ocenenie.

      Všetci ste srdečne vítaní