• Novinky

     • UŽ TO FIČÍ....!!!

     • Dnes sa začal I. turnus Letného denného tábora ELBA 2021. Stretli sme sa už o štvrť na osem a začalo sa vzájomné spoznávanie. 58 detí, 4 vedúci a ich 4 pomocníci. Povedali sme si niekoľko pravidiel, ktoré by mali v každom tábore fungovať a rozdelili sa do oddielov. Tento rok to skúšame trochu inak ako ten minulý a hneď prvý deň sme zistili, že pri športových oddieloch musíme mať pripravené varianty A, B a aj C, lebo príroda občas dokáže zmeniť aj tie najlepšie plány. Po neskorých raňajkách alebo skorej desiate, sa jednotlivé oddiely vybrali do priestorov, ktoré budú ich dočasným domovom počas nasledujúceho týždňa. Ešte pred obedom sme deťom rozdali táborové trička, ktoré varíme budú peknou pamiatkou na čas strávený v tábore. Poobede počase naďalej ukazovalo svoju tvrdohlavosť a tak sme hlavne pri športových skupinách kombinovali pohybové činnosti s pozeraním zaujímavých dokumentov z futbalu a volejbalu. Po olovrante sme sa všetci vrátili na svoju domovskú stanici v El Parku a plný dojmov čakali na mamky, oteckov, babky a dedkov. Prvé dní sú vždý ťažké, ale myslím, že ten dnešný - prvý sme zvladli so cťou a v pohode. Dnes som sa venoval viac športovej časti. Zajtra si posvietím na umeleckú časť. Už sa všetci tešíme na zajtra.

     • DENNÝ LETNÝ TÁBOR ELBA 2021

     • Čerstvé INFO 19. 7. 2021 !!!

      Dobrý deň.

      Voľné miesta v Letnom dennom tábore ELBA 2021.

      Futbal:

      1. turnus - 0

      2. turnus - 0

      3. turnus - 0

      4. turnus - 0

      Maľovanie:

      1. turnus - 0

      2. turnus - 0

      3. turnus - 0

      4. turnus - 0

      Tanec:

      1. turnus - 0

      2. turnus - 0

      3. turnus - 0

      4. turnus - 0

      Volejbal:

      1. turnus - 0

      2. turnus - 2

      3. turnus - 0

      4. turnus - 0

       

      Niektoré voľné miesta vznikli odhlásením prihlásených deti.

      K volejbalu by som chcel dodať len jedinú vec. Nebojte sa dať deti na volejbal. My s nimi budeme určite robiť len základné veci a pri deťoch od 6 do 10 rokov len s penovými loptami. Verím, že slovo volejbal, nebude pre vás strašiakom.

      Turnusy sa budú viesť zábavnou formou. Deti sa majú baviť, nie stresovať.

      PROGRAM TURNUSOV:

      Pondelok - rozdelenie do skupín, rozdelenie tričiek, práca v skupinách

      Utorok - práca v oddieloch

      Streda - spoločný výlet (Spišský hrad, Ľubovniansky hrad)*

      Štvrtok - práca v oddieloch

      Piatok - deň súťaží spojený s opekaním a odmeňovaním

       

      *Samozrejme budeme reagovať na predpovede počasia a výlety sa môžu presunúť aj na iný deň.

       

      Cena je len 65,-€. Pri súrodencoch 59,-€.

      Stále máte šancu.

      Z technických dôvodov je prihlasovanie možné len telefónicky.

      S pozdravom

      František Tramita

      riaditeľ SCVČ ELBA Prešov

      0905 562 737