• Novinky

     • Svetový deň učiteľov - EMANUEL 2023

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Svetový deň učiteľov - EMANUEL 2023.

      Stalo sa už milou tradíciou, že si pán zriaďovateľ škôl a školských zariadení ELBA Ing. Emil Blicha pri príležitosti svetového dňa učiteľov uctil tých, bez ktorých by Elba nebolo Elbou. Tento fotoalbum Vám prináša pohľad na tých, bez ktorých by ako pedagogická tak aj nepedagogická časť Elby neexistovala a nebola možná. Veľké "Gratulujeme" všetkým oceneným a už teraz sa tešíme na ďalší ročník, nakoniec ako sa hovorí, ak je dobrý pedagóg a zázemie tak je dobrý aj študent!

  • Kontakty

   • Súkromné centrum voľného času ELBA
   • frantisek.tramita@elbaci.sk, scvcelba@gmail.com, rudolf.dupkala@gmail.com
   • mob.: +421 905 562 737, +421908 986 733
   • Súkromné centrum voľného času ELBA Smetanova 2 080 05 Prešov Slovakia
   • IČO: 42232244
   • DIČ: 2023331101
   • Číslo účtu: SK47 1100 0000 0029 2086 4046
   • PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA. DBA.
  • Prihlásenie