• Novinky

    • Letný ELBAcamp 2020
     • Letný ELBAcamp 2020

     • Pozývame ťa na prímestský letný tábor s dennou dochádzkou

      PROGRAM

      Miesto ELBAcampov: EL PARK, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov

      OD 6 DO 13 ROKOV

      1. turnus   06. 7. – 10. 7.  

      2. turnus   13. 7. – 18. 7.

      3. turnus   10. 8. – 14. 8. 

      4. turnus   17. 8. – 21. 8. 

       

      Cena 65€ (v cene: 3x denne strava, pitný režim, vstupy na programy, cestovné a iné...).

      Úhrada v hotovosti najneskôr 1. deň nástupu na týždenný letný pobyt.

      Harmonogram dňa:

      07.30 – 08.30    schádzanie

      08.30 – 09.00    desiata

      09.00 – 11.30     činnosť

      11.30 – 12.30     obed

      12.30 – 14.30     činnosť

      14.30 – 15.00     olovrant

      15.00 – 16.00     odchádzanie domov

      Ponúkame pestrý program, množstvo súťaží, výlety do okolia, tvorivé a športové aktivity.

      Nezabudni na dobrú náladu!!!