• Novinky

     • UŽ TO FIČÍ....!!!

     • Dnes sa začal I. turnus Letného denného tábora ELBA 2021. Stretli sme sa už o štvrť na osem a začalo sa vzájomné spoznávanie. 58 detí, 4 vedúci a ich 4 pomocníci. Povedali sme si niekoľko pravidiel, ktoré by mali v každom tábore fungovať a rozdelili sa do oddielov. Tento rok to skúšame trochu inak ako ten minulý a hneď prvý deň sme zistili, že pri športových oddieloch musíme mať pripravené varianty A, B a aj C, lebo príroda občas dokáže zmeniť aj tie najlepšie plány. Po neskorých raňajkách alebo skorej desiate, sa jednotlivé oddiely vybrali do priestorov, ktoré budú ich dočasným domovom počas nasledujúceho týždňa. Ešte pred obedom sme deťom rozdali táborové trička, ktoré varíme budú peknou pamiatkou na čas strávený v tábore. Poobede počase naďalej ukazovalo svoju tvrdohlavosť a tak sme hlavne pri športových skupinách kombinovali pohybové činnosti s pozeraním zaujímavých dokumentov z futbalu a volejbalu. Po olovrante sme sa všetci vrátili na svoju domovskú stanici v El Parku a plný dojmov čakali na mamky, oteckov, babky a dedkov. Prvé dní sú vždý ťažké, ale myslím, že ten dnešný - prvý sme zvladli so cťou a v pohode. Dnes som sa venoval viac športovej časti. Zajtra si posvietím na umeleckú časť. Už sa všetci tešíme na zajtra.

  • Kontakty

   • Súkromné centrum voľného času ELBA
   • frantisek.tramita@elbaci.sk, scvcelba@gmail.com, rudolf.dupkala@gmail.com
   • mob.: +421 905 562 737, +421908 986 733
   • Súkromné centrum voľného času ELBA Smetanova 2 080 05 Prešov Slovakia
   • IČO: 42232244
   • DIČ: 2023331101
   • Číslo účtu: SK47 1100 0000 0029 2086 4046
   • PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA. DBA.
  • Prihlásenie